BANNER CATCARDIO 1903X280 hastag

ACREDITACIÓ

Durant el Congrés es durà a terme un Control d'assistència amb codi de barres.Per poder optar al crèdits atorgats pel Consell, s’ha de complir el 100% d’assistència a les sessions.

Només es podrà entregar Certificat, als assistents que compleixin l’horari complet de la sessió. Es farà control d’assistència a l’entrada i la sortida. El Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS)  ha concedit al 34 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia 1,5 crèdits distribuïts en les següents sessions

Nºde taules Taula Durada Crèdits
1 Taula rodona: Telemedicina: traspassant els límits de la no presencialitat  01:00 0,1
2 Taula rodona: Cures pal·liatives a les cardiopaties avançades 01:00 0,1
3 Taula rodona: Actualització del maneg inicial del pacient amb insuficiència cardíaca aguda 01:00 0,1
4 Taula rodona: Taula Cardio-oncologia .Diagnòstic i maneig de cardiotoxicitat per fàrmacs antitumorals 01:00 0,1
5 Taula rodona: Genètica aplicada al diagnòstic cardiovascular 01:00 0,1
6 Taula rodona: Tractament percutani de les valvulopaties: on és el límit? 01:00 0,1
7 Taula rodona: Controvèrsies en síndromes coronàries cròniques 01:00 0,1
8 Taula rodona. Utilitat de la imatge multimodal en el diagnòstic i maneig de les miocardiopaties 01:00 0,1
9 Taula rodona: La perspectiva de la infermera de crítics cardiològics i la bioètica 01:00 0,1
10 Taula rodona: Mort sobtada a Catalunya: què en sabem? 01:00 0,1
11 Taula rodona: Actualitat en telemedicina y el pacient cardiològic 01:00 0,1
12 Taula rodona: Dilemes en el maneig de l'estenosi aòrtica 01:00 0,1
13 Conferència Síndrome de Brugada: 30 anys aprenent 01:00 0,1
14 Cardioactualitat 01:30 0,2